idan.poland@gmail.com

533-100-636 (48)+

למה משמש פיקדון?

למה משמש פיקדון?

למה משמש פיקדון?   למה בעצם לוקחים פיקדון אם יש ביטוח מלא עם ביטול השתתפות ? הפיקדון שנלקח \ מוקפא בכרטיס האשראי שלכם בעת קבלת הרכב ומשמש את חברת השכרה כעירבון להחזרת הרכב עם טנק דלק מלא ונקי בפנים. במקרים בהם החזרת הרכב מתבצעת באחד משדות התעופה – הפיקדון משמש גם...