idan.poland@gmail.com

533-100-636 (48)+

למה לא שווה להתעקש על רכב היברידי בחברת השכרה בפולין?

למה לא שווה להתעקש על רכב היברידי בחברת השכרה בפולין?

למה לא שווה להתעקש על רכב היברידי בחברת השכרה בפולין? בימי האחרונים, התעניינות רבה מתפשטת בקרבת לקוחותי לקבלת רכבים היברידיים כחלק ממהלך להקטנת הוצאות הטיול ( בעיקר) וכמהלך לשמירה על הסביבה ( עוד לא היה, מניח שזה גם). אך האם יש משמעות להתעקש על לקבל רכב היברידי בחברת...
השכרת הרכב בפולין

השכרת הרכב בפולין

נציג רשמי של חברות להשכרת הרכב בפולין השכרת הרכב בפולין שירותים להשכרת הרכב בפולין מנציג רשמי של חברות השכרה הפולניות . ללא פערי תווך, ללא סעיפים מוסתרים ורק עם ביטוח מלא עם ביטול השתתפות לקבלת הצעת מחיר Kaizen Rent חברת השכרה KAIZEN RENT – אחד החברות הגדולות...