idan.poland@gmail.com

533-100-636 (48)+

השכרת הרכב רנטיס (RENTIS)

השכרת הרכב רנטיס (RENTIS)

חברה להשכרת הרכב רנטיס ( RENTIS )   החברה בת 20 שנה בשוק השכרות רכבים בפולין ובעולם. החברה בעלת מוניטין ושירות הלקוחות בה למופת, והיא פועלת כל הזמן להשתפר ולהיות הטובה בשוק. כמו גם קאיזן רנט, חברת ההשכרה התפתחה כעסק נפרד מהחברה ליבוא רכבי BMW ו- LANDROVER בפולין,...