idan.poland@gmail.com

533-100-636 (48)+

נקודות שירות של קאיזן רנט בפולין

נקודות שירות של קאיזן רנט בפולין חברה להשכרת הרכב קאיזן רנט (KAIZEN RENT) – היא חברה עם פריסה של עשרות ספניפים ברחבי פולין ועם מאות עובדי משרד ונהגים שישתו אתכם בנאמנות בכל נקודה גאוגראפית בפולין. את הסניף הקרוב תוכלו למצוא בטבלה של הסניפים. הוראות הגיעה , לקיחה...