idan.poland@gmail.com

533-100-636 (48)+

למה לא שווה להתעקש על רכב היברידי בחברת השכרה בפולין?

למה לא שווה להתעקש על רכב היברידי בחברת השכרה בפולין?

למה לא שווה להתעקש על רכב היברידי בחברת השכרה בפולין? בימי האחרונים, התעניינות רבה מתפשטת בקרבת לקוחותי לקבלת רכבים היברידיים כחלק ממהלך להקטנת הוצאות הטיול ( בעיקר) וכמהלך לשמירה על הסביבה ( עוד לא היה, מניח שזה גם). אך האם יש משמעות להתעקש על לקבל רכב היברידי בחברת...