idan.poland@gmail.com

533-100-636 (48)+

כבישי אגרה בפולין

כבישי אגרה בפולין

כבישי אגרה בפולין בפולין, כמו במדינות אירופה האחרות, חלק מהכבישים הם כבישי אגרה. אפשר לסווג אותם ל- 2 קבוצות: כבישי אגרה בהם אתם עוברים דרך הקופות ומשלמים במקום. לא ניתן "לפספס" עמדת תשלום כבישי אגרה אשר מצוידים במערכת אלקטרונית ובה אתם לא עוברים דרך הקופות...